B hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Bacıgül – bacı güldür, çiçəkdir

Bacıqız – bacının qız övladı

Bacnur – bacı nurdur

Badam – ləpəsi yeyilən sərt qabıqlı meyvə

Badamnar – odlu badam

Badamnisə – badam kimi qız, badam kimi gözəl

Badəgül – Bağdagül adının təhrif olunmuş forması

Bağdad – Bağdad şəhərinin adındandır

Bahar – yaz

Balabikə – balaca bikə, balaca qız

Balaxanım – kiçik xanım

Balanaz – nazlı övlad

Balanisə – balaca qız

Balqız – bal kimi qız

Ballı – bal kimi şirin qız

Banu – xanım, hökmdar arvadı

Baratxanım – bədrlənmiş ay kimi xanım

Bayaz, Bəyaz –  ağ, balaca dini kitabça

Behnaz – şanlı, şöhrətli

Bela – udum, qurtum

Bella – gözəl

Bədircahan – cahanın 14 gecəlik Ayı, gözəl sifət

Bədicamal – misilsiz gözəl

Bədiyə – tayı bərabəri olmayan

Bəhər – meyvə, çəkilən zəhmətin bəhəri

Bəhicə – şən

Bəhiyyə – qəşəng

Bəhri – bəhr sözü ilə baçlanan adların kiçiltməsi

Bəhrican – dəniz ruhu

Bəhrigül – dəniz gülü

Bəhriyyə – dənizə aid olan

Bəxtəvər – xoşbəxt

Bəxilə – taley, qismət

Bəxtinur – bəxti nur

Bəlqiyyə – fikrini gözəl ifadə edən

Bənövşə – yazın əvvəlində açan xoş çiçək

Bənifə – işıq övladı

Bənigül – gül övladı

Bənurə – nurdan yaranan qız

Bəstə – nəğmə

Bəsti- qız kifayətdir

Bəşarət – müjdə

Bəyturə – böyük rəyis

Bəysurə – böyük surə

Bəyimcan – canlı, ürəkli

Bikə – ərə getmiş qız,təravətlilik

Bilqeys – sərvət sahibi

Billurbanu – billur kimi banu, parlaq

Binəzər – birtərəf

Bircə – təkcə

Bircəgül – tək gül

Briliyant – cilalanmış almaz

Buket – çiçək dəstəsi

Buray – boyu uzun xanım

Busat – ziyafət

Busəgül – sevinc gətirən qız

Butagül – təravətli və qönçə gül

 

 

 

 

Share Button

Bir cavab yazın