Ç hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Çağlak – yüksəkdən tökülən su

Çalıkuşu – səhər tezdən oxuyan quş, sübh tezdən doğulan qızlara verilən ad

Çarəxanım – əlac edən xanım

Çervon – qırmızı, kağız pul

Çeşməgül – bulaq gülü

Çeşmənur – bulaq nuru

Çələng – gül və bitkilərdən düzəldilmiş zinət, bəzək

Çəmən – yaşıl ot sahəsi

Çiçək – gül, zərif, bitki

Çiçə – xala, təmiz, saf

Çiçəkbacı – gül kimi  bacı

Çiçəknaz – çiçək kimi zərif və nazlı

Çilnisə – çildə doğulan nisə

Çillibəyim – üz və bədənində xalı olan xanım

Çiməngül – çimənlikdə bitən gül

Çinənay – Çin mysiqisi deməkdir.

Çiyələk – ətirli meyvə

Çöhrə – sima

Çöhrəgül – gül simalı

Share Button

Bir cavab yazın