C hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Cahan – dünya, aləm

Cahanbanu – cahanın gözəli

Cahanfruz – aləmə işıq saçan

Cahangül – aləmin gülü

Cahantac – dünyanın tacı

Canalə – can alan

Canan – sevgili

Canayə – Ay kimi canlı

Canella – xalqın,elin sevimlis

Canrüba – dilbər

Cansel – ruha, cana aid olan

Cansunə – canlandıran

Cəvahirat – daş-qaş

Ceyla – birlik, tayfa, qəbilə

Ceyran – zərif, qəşəng, eyniadlı heyvan adı

Cəbirə – zor işlətmə

Cəlalət – ululuq, şan – şöhrət

Cəlasət – parlaq üzlü

Cənnət – behişt

Cənnətgül – cənnətin gülü

Cəzanə – təngə gəlmək

Cilvəkar – parıldayan

Cövhər – əsl, məğz, mətləb

Culduz – qütb ulduzu

Cülyetta – buruq saç

Cüneyla – bərk torpaq parçası

Cürəbəyim – bəstəboy

 

 

Share Button

Bir cavab yazın