Səhifə 2 - 212
 • Mərcan

  Qədim zamanlarda Pişik ev heyvanı deyildi. O, meşədə yaşayır, Dovşanla dostluq edirdi. Onlar həmişə bir yerdə gəzir, ovladıqlarını bir yerdə yeyib dolanırdılar. Lakin Dovşanla Mərc [...]
 • Günəşin nağılı

  Bir dəfə Günəş bərk yoruldu. Daha yataqdan qalxmaq istəmədi. Dünyaya qaranlıq çökdü. Yerin sakinləri – adamlar, heyvanlar, quşlar bir yerə yığışıb məsləhətləşdilər. Çox götür [...]
 • Göyərçin və qarışqa

  Biri varmış, biri yoxmuş. Meşə Göyərçini bir yaz günü su içməyə gedirmiş. Görür ki, bir Qarışqa suya düşüb çabalayır. Göyərçin tez Qarışqanın köməyinə gəlir. Dimdiyinə bir yarpaq a [...]
 • Göyçək Fatma

  Biri var idi, biri yox idi, allahın bəndəsi çox idi, bir kişiynən bir arvad var idi. Günlərin birində iş belə gətirdi ki, bu kişinin arvadı azarlanıb öldü. Həmin arvaddan Fatma adı [...]
 • Dovşanın qulaqları niyə uzundur?

  Bir dəfə Dovşan bir Qoyuna rast olur. Qərara alırlar ki, ömürləri boyu bir-birindən ayrılmasınlar. Qoyun Dovşana deyir: – Gəl, özümüzə koma tikək. – Tikək də. Nə deyirə [...]
 • Cırtdan

  Biri vardı, biri yoxdu, bir qarı vardı. Bu qarının bir balaca nəvəsi vardı. Nəvə o qədər balaca idi ki, ona Cırtdan deyərdilər. Bir gün Cırtdan gördü ki, qonşu uşaqları meşəyə odun [...]
 • Cik-Cik xanım

  Biri var idi, biri yox idi, bir sərçə var idi. Adı Cik-Cik xanım idi. Bir gün Cik-Cik xanım bu qaratikan kolundan o birinə qonub cik-cik eləyirdi. Birdən Cik-Cik xanımın ayağına ti [...]
Səhifə 2 - 212