D hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

Dadaş- ata, böyük qardaşa verilən ad

Dadaşağa- bax: Dadaş və Ağa

Dadaşbala- böyük bala

Dadaşcan- qardaş ruhlu, qardaş kimi

Dadaşxan- dağ kimi, böyük qardaş kimi

Dadbəxş- ədalətli, insaflı

Dağbəy, dağ kimi bəy

Dağbəyi- yaylaqlarda inzibati işləri idarə  edən məmur

Dağıstan- daölıq yer, dağlar ölkəsi

Dağlar- bir neçə dağ

Dağlarça- dağlar kimi, dağlar qədər

Dağtəkin- dağ kimi, dağ təki

Dağyunis- “dağ” və “Yunis” sözündən düzəlib. Dini əfsanəyə görə, o, 200-251-ci illərdə Roma imperatoru olmuşdur. Onun zülmündən altı vəzir, bir çoban və it dağlarda bir mağaraya çəkilir. 309 il yatırlar. Ayılanda ciblərindəki pulları xərcləyə bilmirlər..Onlar yenidən yuxuya gedirlər.

Danı – sübhün danı, dan yeri

Daniyel – sübh şəfəqləri

Dara – biliyin incisi, bacarıqlı

Daşdəmir – möhkəm,sağlam

Daşqın – güclü, ehtiraslı, çayın öz məcrasını aşması

Daxil- himayə axtaran, kömək istəyən

Dalğıc- dənizin dibində mərcan, inci çıxaran.

Davalı – dava edən

David – sevimli dost

Dayıbəy – böyük bəy

Deputat – qanunverici orqana əhali tərəfindən seçilən nümayəndə

Dədə – ata, baba, ustad

Dəlalət - dəlil, sübut

Dəhənz – Dəniz sözünün dialekt forması

Dəmirəl – dəmir kimi əli olan, güclü

Dərbənd – dağlarda dar keçid

Dərdayıl – Dərd ayıl. Qəm oyan.

Dərgah – saray, qapı önü

Dərman – müalicə əhəmiyyətli maddə

Dərviş – pryğəmbər, imamlar və Kərbala hadisələrinə həsr olunmuş qəsidələr oxuyub pul toplayan dindar

Dərya – dəniz, çox elimli, bilikli

Dəyyan – ölməz, duran

Dınıbala – danın balası

 

 

 

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın