D hərfi ilə başyalan qız adlarının mənası

Share Button

Dalğa – su səthinin hərəkəti nəticəsində əmələ gələn qabarma

Damla – suyun girdə şəklində kiçik hissəsi

Danqız – dan qızı, sübh qızı

Dansu – sübh qızı

Darçın – xoşiyli ədviyyat

Dəfinə – gizli qalan xəzinə

Dəmət – çiçək dəstəsi

Dəryagül – dəniz gülü

Dəstəgül – gül dəstəsi kimi xanım

Dəstənaz – nazlı

Diana – Qədim Yunan mifologiyasında od allahı

Dilarə – ürəkaçan

Dilavaz – qəlbi oxuyan

Dilbazi – ürəyi əyləndirın

Dilbər – sevgili canan

Dilfərəh -qəlb şadlabdıran

Dilfəza – açıq qəlbli

Dilistan – könül bağçası

Dilguşa – səfalı

Dildadə – aşiq

Dilənar – ürəkdolu

Dürrə – istəkli

Dürnisə – inci kimi qadın

Dürrü – dürlü olan

Dürsədəf – dürr kimi sədəf

Dürtəkin – inci kimi əziz

Düşvər – çətin

Düymə – qönçə, tumurcuq

 

 

 

Share Button

Bir cavab yazın