Ə hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

Əbasət – Məhəmmədin üzü

Əbdək – sənin qulun

Əbdibəy – bəyin qulu, köləsi

Əbdül – Allahın qulu

Əbdülbəşir – Allahın qulu

Əbdüləhəd – Tək olanın (Allahın) qulu

Əbdüləzəl – birinci olanın qulu

Əbdülhəlq – haqqın qulu

Əbdülhəlim – mülayim

Əbdülhüseyn – Allahın qulu Hüseyn

Əbdülməcid – Allahın qulu

Əbdürəhhim – Allahın qulu

Əbi – ata deməkdir.

Əbiyyə – mənim atam

Əbülfərəc – Fərəcin atası

Əcəbalı – möcüzəli

Əcəm, Əcəmi – yad, özgə, müsəlman

Əcəvit – çalışqan

Ədalət – insaf, hər şeyi düzgün qiymətləndirən

Ədib – tərbiyyəli

Əfdal – fəzilət sahibi

Əfəndi – ağa, Türkiyyədə müraciət forması

Əffan – comərd

Əfif – namuslu

Əfkar – fikir

Əfkan – yerə yıxan

Əfqan -fəğan, nalə, fəryad

Əflatun – enlikürək, bilikli, müdrik, filosof

Əfran – xüsusi seçilmiş adam, dəbdəbə, cəlal

Əfrasiab – igid

Əfsər – daş-qaş

Əfsun – ofsun, ofsunlayan

Əhəd – tək, vahid

Əhədşah – vahid şah

Əhədülla – Allah birdir

Əhliman – iman əhli

Əhsən – ən gözəl

Əjdər – əjdaha

Əkbər – ən böyük

Əhyəddin – həyat verən din

Əkrəm – comərd

Ələm – nişan, əlamət

Ələs – od-alov

Əsrar – sirlər. müəmmalar

Əşir – bax: Aşır

Əşrəf – ın şərəfli

Əta – bəxş, bəxşetmə

Əvəz – qarşılıq, kiminsə yerini tutan

Əyalət – mərkəzdən uzaq yer

Əyan – aydın, aşkar

Əyar – namuslu, təmiz, düz

Əyyam – çağ, zaman

Əyyar – çoxbilmiş

Əzəl- əvvəl,qabaq, irəli

Əzəlləddin – dinin əvvəli, əzəli

Əzəlxan – daimi xan

Əzəlnur – daimi işıq

Əzim – böyük, ustad

Əzimxan – əzəldən xan

Əziz – sevimli, istəkli

Əzizşah – sevimli şah

Əzməddin – Allahın əzizi

Əzmkar – öz məqsədini həyata keçirən

 

 

 

 

 

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın