Ə hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Əbabil – dağ qaranquşu

Əbru – farsca qaş, bulud mənasındadır. türkcə mərər, lövhə, naxış

Əcəb – təəccüblü

Əcəbgül – təəccüblü ül

Əcəbnur – qəribə paıltı

Əcəbzər – qeyri-ado qızıl

Əfayət – gözəl üzü olan qız

Əfidə – qəlblər

Əfşan – saçan, səpələyən

Əfsarə – bəzəkli

Əhiyyə – dirilmə

Əhligül – gül əhli

Əhlinaz – naz əhli

Əhya – canlandırma

Əhyaxanm – həyat bəxş edən xanım

Əxtər – talə, ulduz

Əqdəs – müqəddəs

Əqidə – etiqad

Əla – ən yüksək

Əlaxanım – ən yaxşı xanım

Əlvida - sağollaşma

Əlvan – müxtəlif rəngli

Əlvangül – müxtəlif rəngli gül

Əminət – rahatlıq

Ərəfə – bayramdan əvvəli gün

Ərəsün – meydan

Ərki – ərk edən

Ərən – yetkin

Ərəngül – yetkin gül

Ənbərgül – gözəl iyli gül

Əntiqə – qədimdən qalma, qiymətli

Ərdənay – toxunulmamış

Əməlgül – istənilən gül

Ərkinaz – ərkə naz edən

Ərus – nişanlı

Əsən – sağlam

Share Button

Bir cavab yazın