F hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

Fabil – iş görən, işləyən

Fadil – bax: Fazil

Fahim – qüvvətli

Faxir – fəxr edən

Faid – fayda, xeyr

Faiq – üstün, seçmə

Fail, Fael -işş görən, əməklə məşğul olan

Faiz – dolu, bol

Fariq – ayıran, fərqləndirən

Faris – atlı, bacarıqlı

Fariz – fərz edən

Faruq – fərq qoya bilən

Fasih – gözəl və aydın danışan

Fateh – fəth edən

Fazil – fəzilət sahibi

Felman – iş, hərəkət

Fevral – ilin 2-ci adı, ölüm allahı Februs adındandır.

Fevziyyə – qalib gələn

Feysəl – hakim, hökmdar

Feyzəddin – dinə fayda verən, dinə xeyr gətirən

Feyziyyə – bolluq

Fəcri – sübh çağı

Fəda – amal uğrunda canından keçən

Fəğan, Fəryad – fəryad, ah-nalə

Fəhim – ağıllı

Fəxarət – fəxr etmək

Fəxrəddin – dinin fəxri

Fəxri – hörmətli

Fələk – göy, səma, asiman

Fərasət – tez anlama

Fərdi – təkbaşına

Fərdim – mənim, sənin bircən

Fərəc – şadlıq, sevinc, təsəlli

Fərəcula – Allahın təsəllisi

Fərhun, Fərxun – sevinc, fərəh

Fəridəddin – dinin ən yaxşı nümayəndəsi

Fərman – əmr, sərəncam

Fərrux – xoşbəxt, bəxtəvər

Fərzin – tale

Fəsil – mövsüm

Fəsli – ayrılığa aid, hökmə, fəsilə aid

Fətdan – cazibəli

Fətixan – fəth edən xan

Fətulla – Allahın fəthi

Fəzli – ləyaqət

Fəzlula – Allahın mərhəməti

Fikrət – məna, ideya, düşüncə

Firdovsi – cənnət, behişt

Firəddin – dinin qol budağı

Firəng – “avropalı fransız” mənasındadır

Firudin – odun işığı

Firqay – ayrılıq ayı

Firqət – ayrılıq

Firzad - oddan törəyən

Füsun – sehr

Fuad – ürək,qəlb

Fulad – polad

Furqan – Qurani – Kərimə verilən addan yayılmışdır. Yaxşını pisdən ayıran mənasındadır.

Fürsəddin – dinin imkanı

Füzuli – fəzilətli, bilikli, uzunçu

 

 

 

 

 

 

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın