F hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Fabiyə – nəsil Adı, paxlava, lobya

Faimə – məşhur

Fainə – parlaq

Fairə – cəld

Faizə – borc, xərc

Fakihə – şad günlər

Faqimə – intelekt, ağıl

Fani – zəif

Fanilla – toxunama isti köynək

Faribə – valehedici

Fasil – işin müvəqqəti dayandırılması

Fatı – türk dilində ağıllı

Fatihə – ilk surə

Fatikə – azad edilmə

Fatiqə – yaran, sınıdıran

Fatimə – süddən kəsilmiş qız,gəlin, qadın

Fatmaxanım – xanım Fatma

Fatmanisə – bax: Fatma və Nisə

Faya – ipək, yun parça

Fəzilət – ləyaqətli

Feyzanə – bolluq

Fədayət – fəda, qurban

Feyzə – nemət, bolluq

Fəxrəndə – uğurlu, xeyirli

Fəxrənsə – təriflənməli qadın

Fəxrəntac – fəxrə layiq

Fəxridə – hörmətə layiq

Fəxrigül – fəxri gül, ehtiram gülü

Fəqamət – böyüklük, əsillik, ad -san

Fəqannisə – fəryadlı, naləli qadın

Fəqumə – cəlallı, şan- şöhrət

Fənuzə – işıqlandıran

Fənzil – təhsilli, bilikli

Fəraid – inci

Fəridə – az tapılan inci

Fəraq – ayrılıq

Fərə – cavan toyuq, kəklik

Fərəh – sevinc

Fərcan – işıqlı qız

Fərəhbanu – şadlanan xanım

Fərəhgül – fərəh gətirən gül, qız

Fərəhnaz – sevinclə nazlanan

Fərəhşan – sevinc saçan

Fərəngiz – sevindirici

Fəriştə – mələk

Fərmayiş – buyuruq

Fərrin – xoşbəxt

Fətihə – asan

Fəturə – orucluqda  iftar açan müsəlmanların yeməyi

Fəvranə – fəvvarə

Fidan – pöhrə

Fiday – fədəkar

Firavan – zəngin, rahat

Fəslicahan – fəsillərin cahanı

Firayə – Ay işığı

Firazə – hündür, yoxuş

Firəngiz – işıq saçan

Firənggül – frəngli gül, Firuzə – göyrəngli qiymətli daş-qaş

Firuztac – qələbə tacı

Fitnə – qurğu

Fitnət – zehin açıqlığı

Fizzə – gümüş

Flora – bitkilər aləmi, nəbatat

Florida – ABŞ-da düzənlik və ştat adındandır

Füsun – əfsun

Füsünkar – əfsunedici

Füzulət – hər şeyi öyrənməyə çalışmaq

 

 

Share Button

3 şərh F hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası üçün

Bir cavab yazın