G hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

Gavi – güclü, qüvvətli

Gerçək – doğru, düzgün

German – alman

Gənçağa –  cavan ağa

Gəncalı, Gəncəli – Gənc Alı, Gəncə şəhərindən olan

Gəncalp – gənc qəhrəman

Gəncəmal – gənc əməllər, ümidlər

Gəncə- xəzinə, şəhər adı, türk tayfalarından biri

Gəncər – gən igid

Gəncəvi – Gəncə şəhərində yaşayan, anadan olan

Gənci – gəncə məxsus olan

Gəncsoy – cavan nəsildən ötrü

Gənctəkin – cavan təki

Gəray – igid, güclü

Gərayxan – böyük xan, güclü xan

Gərək – lazım

Girami – əziz

Girman – İranda qala

Göksəl – asimana aid olan, göyə mənsub olan

Görkər – yaraşıxlı igid

Göyərxan – Göytürklərindən olan xan

Göynur – göyün nuru

Göysaf – göy kimi saf

Göytürk – azad

Gurdan – parlaq

Gursoy – qüvvətli

Gülağa – gül kim ağa

Göyüş – tünd-göy

Gülalı – gül Alı

Gelbaxış – hədiyyə olunmuş gül

Gülheybət – qorxulu gül, hörmətli,izzətli gül

Gülmərdan – gül kimi kişi

Gülməşəkər – gül mürəbbəsi, şəkərli gül

Gülman – gül kimi oğlan

Gülmurad- gül kimi Murad

Gülümsər- gülümsəyən

Gümrah – sağlam

Günar – günün igidi

Gündüz – gün işığı

Günyaz – bahar Günəşi

Gürxan – güc

Güvənc – arxa, dayaq

Güzəmalı, Güzəməli – yun qırxımı zamanı doğulan Əli

 

 

 

 

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın