H hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

Habil – meh, yel, nəsim

Hacabbas – Həccə getmiş Abbas

Hacat, Hacət – ehtiyac

Hacəmi – Hacı əmi, Həccə getmiş əmi

Hacı – Məkkədə həcc mərasimini icra edənlərə verilən fəxri dini titul

Hacıbəy – Məkkədəki Kəbəni ziyarət etmş bəy

Hacıbuta – Həccə getmiş, qönçə kimi təravətli

Hacıqulu – Allahın Hacı qulu

Hacımehdi –  ziyarətə gedən Mehdi

Hacivli – mömin , dindar

Hadı – doğru yol

Hafis, Hafiz – “Quran”ı əzbər bilən

Hakif – qeybdən gələn səs

Haqalışad – haqlı olan şad

Haqanəzər – haqqın nəzəri

Halalbəy – halal olan bəy

Halay – dairə

Halət – vəziyyət

Hamid – həmd edən

Haris – hiyləgər, xəsis

Harun – varlı

Haşim – çörək doğrayan

Hatəm – əmr edən

Hatif – qeybdən gələn səs

Havadar – tərəf saxlayan

Havar – məsləkdaş

Havasət – havanın üzü

Hayil – dəyişilmiş

Hazim – diqqət, ehtiyyatlı olan

Hekayət – əhvalat

Heybət – qorxu

Heydər – şir, aslan, cəsur

Heyət – təşkilat

Həbib – sevimli

Həkkak – nəqşlər oyan sənətkar

Həqiri – hörmətsiz tutulan

Həqqi – doğruluq

Həməl – quzu, Quzu bürcündə doğulan

Həmid – şükr edən

Həmiddin – şükür edilən din

Həmrah – yoldaş

Həmzad – insanla eyni vaxtda doğulan ruh

Həmzə – isti yandırıcı

Hənifə – həqiqi

Hənnan – çox mərhəmətli

Həsən – gözəl, göyçək

Həsənağa – gözəl ağa

Həşim – hökmdarın yaxın admı

Həsrət – niskil

Həvəs – bir işlə məşğul olma, iş görmə arzusu

Həzər – saqınma, uzaq olma

Həzin – hüzunlu

Həzrət – cənab

Həzrətalı – cənab Alı

Hibətulla – Allahın bəxş etdiyi

Hicrət – başqa yerə getmə

Hidayət – doğru yola çağırma

Hikmət – müdriklik

Himmət – səy, cəhd

Hüccət – alim

Hökmdar – hökm edən

Hökmulla – Allahın ökmü

Hörmüz – atəşpərəstlik dinində xeyir Allahı Ahuramazda adının sadələşmiş forması

Hunay - Hun ayı, igidlik, qəhrəmanlıq

Huşəng – ağıllı, dərakəli

Huşyar, Hüşyar – ayıq, sayıq, fərasətli

Hümam – çalışqan

Hümehr – qırmızı

Hümmətyar – Alı cəhdi, Əli qeyrət

Hünər – bacarıq

Hüseyn – gözəl, göyçək, yaxşı, İmam Əlinin kiçik oğlu

Hüsam – qılınc

Hüseynyar – Hüseynın dostu

Hüsən, Hüsü – Hüseyn adının əzizlənmış forması

Hüsnü – gözəllik, camal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın