K hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Kafiyə – kifayət edən

Kahkaşan – gecələr göy üzünə ağ yol şəklində görünən ulduzlar toplusu

Kahı – yarpaq, tərəvəz

Kainat – aləm, ünya

Kamanzər – qızıl kaman

Kəminə – azacıq

Keysu – uzun saç

Kəhriz – yeraltı su

Kəmalə – dinin tamlığı

Kəklik – yaraşıqlı, incə, çölquşu

Kəlimət – söz, kəlmə

Kərimə – qız övladı

Kəsirə, Kəsirət – bol

Kimxarə – ipək parça

Kənarə – qıraq, künc

Kəlamnaz – incə zərif

Kəzban – xanım

Kimya, Kimyə – kimya elmi, hikmət, qüdrət

Kinəbacı – Talış dilində qızbacı

Kişmiş – qarabuğdayı

Kişvər – ölkə

Klara – aydın, açıq

Könül – ürək, arzu

Kövkəb – ulduz

Kövsər – bol, tükənməz

Kübra – ən böyük

Külək – havanın üfüqi istiqamətində hərəkət edən təbiət hadisəsi

Külfiyyə – Allah kəlamları

Kündə – yumrulanmış xəmir

Kündəbəyim – yyumru qız

Kürnaz – naz ilə ağlayan

Kürsün – ağlağan üz

Küskün – incimiş

Kütafət – xoşbəxt, şən

Kütahi – qısa, gödək

 

 

 

Share Button

Bir cavab yazın