Q hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Qaidə, Qayda – adət, nizam

Qaraca – ən qara, qarabuğdayı qız

Qaragilə – dənəsi qara olan

Qaragöz – qaragözlü qız

Qarağat – meyvə

Qaraşın – qaratəhər

Qaydagül – nizamlı gül

Qayəgül – arzulanan

Qayəxanım – arzulanan xanım

Qaysı – rəngi sarı olan

Qaysıbəyim – qaysı kimi xanım

Qaytan – yumşaq ipəkdən olan bağ

Qeysiyyə- hökmdara məxsus

Qədəmgül – gül qədəmi

Qədəmnaz – nazla yerirən qız

Qadirbəyim – qüdrətli xanım

Qələmqaş – qələmqaşlı qız

Qələmnaz – nazlı

Qəmər, Qəmərcan – Ay kimi gözəl

Qəmərbanu – Ay kimi banu

Qəməriyyə – Aya məxsus

Qəmərnur – Ayın nuru

Qəmərrux – üzü Ay kimi

Qəmərşən – Ay sevincli

Qəmzə – işvə-naz

Qəndab – qənd suyu

Qəndi – ata-ananın şəkəri

Qərənfil – çiçək

Qəribə – eşidilməmiş, görünməmiş

Qəribnar – qeyri-adi ad, qəribliyin odu, atəşi

Qəribnaz- nazı, qəmzəsi qeyri- adi olan

Qərinə – 33 illik zaman

Qəriyyə – istedad

Qəsibə – qəsb edən

Qəsirə – qısa, zəif

Qətifə – ipək, yun

Qırqovul – kəklik, gözəl

Qızbacı – bacının qızı

Qızbəs – qız bəsdir

Qızbikə – Bikə kimi gözəl

Qızgül – qız kimi gül

Qıyafət – zahiri görünüş

Qonça, Qönçə – açılmamış qızılgül

Qotaz – iplərdən saçaqlı bəzək

Quba – köbə, sahil

Qubar – narın torpaq

Qumaş – qırmızı, göy rəngli ipək parça

Qumal – xurmayı rəng, xurmayı saçlı

Qumru – göyərçinə bənzər gözəl quş, qəşəng

Qutay – xoşbəxt Ay, müqəddəs Ay

Qüdsiyyə – Qüdslü qız, müqəddəs qız

 

 

 

Share Button

Bir cavab yazın