H hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Hacıbəyim – Həccə geymiş xanım

Halabəyim – işıqlı

Halə – Ayın ətrafında bəzən görsənən  parlaq dairə

Həmayə – Aya şərik olan

Hatimə – son yekun

Hava, Havva – diri , canlı

Havanisə -məğrur, məlahətli qadın

Havanur – canlı, qeyri-adı gözəl

Havazər – qızıl hava

Heyran – heyrətə düşmək, məftunedici

Heyva – sarı rəngli, turşməzə meyvə

Heyvagül – heyvanın ağacı

Həbidə – yatan gözəl

Həbirə – xəbər verilimiş, bilici

Hədəf – nişan

Hədiqə – bağça

Hədisə – hadisə, yeni, rəvayət

Həcər – Kəbədəki müqəddəs daş

Hədiyyə – bəxşiş

Həqiqi – doğru

Həqiqət – düzgün, doğru

Həlilə – qanuni arvad

Həlimə – çülayim

Həmail – boyunbağı

Həmişə – daimi

Həmiyyə – ruh yüksəkliyi

Həmra – qızıl, qızıl kimi gözəl qız

Hərgül – hər gül

Hərifət – sənət yoldaşı

Həssas – çox tez inciyən, hiss edən

Həşəmət – əzəmət

Həyalı – utanan

Həyat – varlıq

Həzarə – bülbül

Hicran – ayrılıq, hüsran

Hicri – İslam təqvimi

Hilarə – zəncəfilə bənzəyən ədviyyat

Himayə – qoruma

Hökmiyyə – hökmlə əlaqəsi olan

Humay – səadət

Hümra – qırmızı, gözəl qız

Huveyda – bəlli, aşikar

Humray – yoldaş

Hübubət – sünbül

Hülya – yuxu, xəyal

Hümehr – Atası Hüseyn, anası Mehribanın adlarının ilk hecalarından yaranmışdır. Doğum günü anası vəfat etdiyi üçün Hüseyn qızı belə adlandırmışdır.

Hürüpeykər – hürrü bədənli, gözəl bədənli

Huriyə – Cənnət qızı

Hürriyyət – azadlıq

Huri – cənnət gözəli

Hüsnüyar – dostun yarı

Hüsnücahan – dünya gözəli

Hüzrə – Əzra adının təhrif olunan forması

Hürzad – çox gözəl

 

 

 

Share Button

Bir cavab yazın