L hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

Share Button
A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

Laçın -  Ayaqları qırmızı şahin cinsindən ov quşu, yırtıcı quş; məs. igid, qorxmaz, cəsur; sərt, yalçın

Lahuti – ilahiyyat elminə mənsub, İlahi

Layiq – münasib, yaraşan

Lazar – “lazar” sözündən olub “optiik kvant generatoru” eməkdir.

Lami  – Parlaq, parlayan, parıldayan, şəfəq verən, işıldayan

Lazım  –  Gərəkli, lüzumlu, vacib olan, zəruri

Leysan - Qədim suryanicə “ nisan və ya “ niysan” ın xalq dlində, canlı danışıq dilində işlədilən biçimidir

Ləbib – ağıllı, zəkalı, sağlam düçəncəli

Lələ – keçmişdə varlı ailələrdə oğlanların tərbiyyəsi ilə məşğul olan; bəzi yerlərdə böyük qardaş da “lələ” deyirdilər.

Lələbəy – böyük qardaş

Lənkaran – Azərbaycanın eyni adlı şəhər, dağ, çay və s.adındandır.

Lətif  – Xoşagəlimli, mülayim; gözəl, zərif, ruhu oxşayan

Ləvaqət  – Layiq, qabiliyyət, bacarıq, istedad, özünə və başqasına hörmət, hər şeyin yerini bilmək

Ləzgi –  Dağıstan və Azərbaycanda yaşayan xalqlardan birinin adı

Ləziz – dadlı, ləzzətli, sevinc, xoşbəxtlik

Loğman  – İslam mifologiyasında və klassik ədəbiyyatda mahir bir həkim və mütəfəkkir; məs. Böyük alim, məşhur həkim, bütün dərdlərə çarə edən qabiliyyətli, bilikli adam

Lütfəddin – dinin mərhəməti, dinin rəhmi

Lütfəli  –  Əlinin mərhəməti, Əlinin mehribanlığı, Əli alicənablığı, Əli iltifatı

Lütfi  –  Yaxşılıq, mehribanlıqla əlaqəli, kərəm, gözəllik və mülayimliklə bağlı olan

Lütfiyar  – Yarın mərhəməti, mehribanlığı, iltifatı

Lütfulla   –  Allahın mərhəməti, lütfkarlığı, yaxşılığı

A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | ÖPR | S | Ş | T | U | Ü | V | YZ

 

Share Button

Bir cavab yazın