L hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button
Lafizə – söz, ifadə

Lala – qırmızı rəngli çiçək

Lalabəniz – lalə kimi qız

Lalaxanım – lalə kimi xanım

Laləçiçək – lalə çiçəyi

Laləgün – lalə gülü

Lalərux – lalə üzlü qız

Laləzər – lalənin zəri

Lamiə – işıqlı, parıltı

Laura – dəfnə ağacı

Lena – Günəş işığı

Leyla – gecəyə aid olan

Leyla, Leyli – gecəyə aid olan, zərif zanbaq

Leylaxanım – incə, zərif

Leylam – mənim Leylam

Leysanət – leysanlı, güclü yağışlar

Lərzə – titrəmə

Ləlilə – ağıllı, zəkalı

Lətafət –  incəlik, lətiflik

Ləyaqət – layiq olma

Lida – Kiçik Asiyada qədim dövlət adı

Lildar – sulu yerdə bitən yarpaqlı ot

Lilpar – sulu və nəmişlik yerdə bitən od

Lira – simli musiqi aləti

Livanə – eyniadlı dövlətin adındandır

Luiza, Liza – döyüş, vuruş, vuruşma şöhrəti

Lumiyyə – limona aid olan, limonlar

Lumugül – limon gülü

Lübadə – əjdaha kasası

Lübanə – böyük, çoxlu

Lütfinaz – nazın lütfi

Lütfiyyə – lütfkar, mərhəmətli

Lyudmilla – səmimi adam

 

 

Share Button

Bir cavab yazın