loading...

O hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Ofeliya, Ofelya – yüksəltmək, ucaltmaq, artırmaq

Oğlangərək, Oğulgərək – oğlan gərəkdir, oğlan lazımdır.

Olay – hadisə, Ay ol, Ay kimi gözəl ol.

Olayım - mənim Ayım ol.

Osandıq, Oysandıq – bax: Usandıq

Ovesta – Atəşpərəstliyin dini kitabı “Avesta”-nın (bax) təhrif olunmuş forması

Share Button

Bir cavab yazın