P hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Pakay – təmiz

Pakbəyim – saf bəyim

Pakizə – saf, təmiz

Pakizər – təmiz ızıl

Paknur – təmiz işıq

Paksoy – pak nəsilli,təmiz nəsildən olan

Palmira – palma ağacı

Parlaq – işıldayan

Parlar – parlayan

Patimat – bax: Fatimə

Payçiçək – çiçək payı

Paynaz – naz payı

Paynisə – qız payı

Paynur – nur payı

Payzər – qızıl hədiyyə

Pazəhri – zəhərə aid

Pekşan, Pəkşan – üz , çöhrə

Peykər -üz, çöhrə

Pəjmurdə – dağınıq, solğun

Pəri – gözəl , aydın şəkildə olan mifik canlı

Pəricahan – dünya gözəli

Pəricamal – gözəl üzlü

Pəriçöhrə – füsunkar gözəl

Pəridə – uçmuş, qanadlanmış

Pərim – mənim pərim

Pərixan – pərilərin xanı

Pərinisə – pəri kimi xanım

Pərinişan – pəri əlamətli

Pəristan – pərilər ölkəsi

Pərizad – pəridən doğulan

Pirayə – süs, bəzək

Pirnisə – nurani qız

Pikə – himayə edən

Pərran – uçan

Pirzadə – pir övladı

Piyalə – ağzı gen,  dibi dar , balaca içki qabı

Püstə – ləpəsi yeyilən bərk qabıqlı meyvə

Püstəgül – püstə ağacının gülü

Püstənur – nurlu püstə

 

Share Button

Bir cavab yazın