R hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Rabiə, Rabiyə, Rəbiə – bahara,yaza aid, baharla, yazla əlaqəsi olan, bahariyyə

Rada – sevincli, fərəhli

Radə – dərəcə, mərtəbə, təxminən

Radiyyə – səxavətlə əlaqəli, xoşbəxtlik, səadət

Rafidə – yüksək, uca

Rahiyyə – yolçular, yol gedənlər

Rahmayə, Rəhmayə – “rah” (məslək, əqidə) və “mayə” ( təməl ) sözlərindən düzəlmiş, məsləkin, əqidənin mənası deməkdir.

Rakiyyə, Rəqiyyə – qabağa getmə, irəliləmə

Ramella – Allahı, Tanrını istəyən, İraqda yer adı

Ramiyyə – tabe olanlar. boyun əyən, atıcı mərmi

Rasta, Rastə – büsbütün düz, tamamilə düz

Raya – german dilində “ray” şəfəq. Rus dilindən alınan bu sözdəki “a” cinsi bildirir.

Rayizə – heyvanları əhliləşdirən musiqiçi qadın

Raziyyə – sirli, əsrarəngiz

Reyhan -xoş iyli, yeyilən bitki

Rəcəbgül – Rəcəb ayının gülü

Rəciyyə – rica edənlər

Rehşan – parlaq, işıqlı

Rəxşanə – parlaq, parlayan

Rəqsanə-rəqs edən, oynayan

Rəna – gözəl, incə gül

Rəngin, Rənginə – rəngli, lətif

Rima – romalı, qəşəng

Risalə – namə, məktub

Rita – mirvari, inci

Roza – qırmızı gül

Röyalə – yuxu, yatma

Rübayə – qapan, qapıçı

Rufi, Rufina, Rüfanə – sarı saç, sarışın saç

Ruhanə – dini və əxaqı öyrənən

Ruhfəza – ruhlandıran, könül açan

Rühəngül – mənəvi cəhətdən gül olan

Ruhinaz – ruhu naz olan,

Ruhnisə – ruh oxşayan nisə

Ruhnaz – qəmzəli ruh

Ruxsar, Rüxsar, Ruxsarə – gözəl üz və ya yanaqlı. Günəş üzlü, parlaq üzlü

Rukiyyə – sulu quyu, gözəl, cəlbedici

Rumalə – şar, top

Rüzə, Ruzə – oruc, orucluq

Ruziyyə – razılıq, məmnunluq

Rüfadə – yardım etmək, kömək etmək.

 

 

Share Button

Bir cavab yazın