Ş hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Şabikə – şah qızı

Şadələn – şən , sevinc

Şadan – sevincək

Şadbahar – bahar sevinci

Şadbəyim - bəyim sevinci

Şadgül, Şəngül, Şəngülə –  məmnun gül, şad gül

Şadlıq – şad olma

Şadiyyə – şadlıq

Şafiyə – şəfa verən

Şahbibi – şahın bibisi

Şahqız – hörmətli qız

Şahnaz – zərli, ipək parça, mülayim, xoş

Şahnanə – böyük nənə

Şahnigar – şah istəklisi, şah gözəli

Şahpəri – pərilər şahı

Şahrux – şah üzlü, şah simalı

 

 

Share Button

Bir cavab yazın