loading...
Səhifə 3 - 512345
 • T hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z Tacəddin  - Dinin tacı, yəni dinin başçısı, rəhbəri Tağı  R [...]
 • Ş hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z   Şaban –  Əslində “şəban”dır. (doymuş, qarnı tox o [...]
 • S hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z Sabir –  Səbr edən, təmkinli, səbirli, tələsməyən; dözüm [...]
 • Q hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V Qabil  –  Qəbul edən, qarşılayan; yaralı, gərəkli; mümkün ola bi [...]
 • P hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z   Parla – ”Parlamaq” sözündəndir. İstək, arzu bildi [...]
 • Ö hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z   Ömər –  Ölməzlik, dirilik, canlılıq, ömür, həyat  [...]
 • O hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z   Ocaq - Vaxtilə “oçuq, oçaq, otçuq” biçimlərində işlədil [...]
 • İ hərfi ilə başlayan oğlan adları

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z   İgid İldırım İlqar İlğım İlkin İlqar İlyaz İmrah İnal İ [...]
 • G hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z Gavi – güclü, qüvvətli Gerçək – doğru, düzgün Germ [...]
 • E hərfi ilə başlayan oğlan adlarının mənası

  A | B | C | Ç | D | E | Ə | F | G | H | X | İ | J | K | Q | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z Edil – İtil, Ədil (Volqa) çayının adından yayılmışdır. E [...]
Səhifə 3 - 512345