• Qəşəng xoruz

  Biri var idi, biri yox idi, keçmiş zamanlarda iki uzaq qohum var idi. Bunların biri yoxsul idi, özü də meşədə, balaca bir daxmada olurdu. O, biri dövlətli idi, şəhərdə, qəşəng, böy [...]
 • İki ayı balası

  İki ayı balası yağlı, iri bir pendir tapır. Amma heç cür bölə bilmirlər. Qorxurlar ki, birinə az, o birinə çox düşər. Bir tülkü onlara yaxınlaşıb deyir: – Verin mən bölüm! Onlar pe [...]
 • Padşah və xoruzun nağılı

  Biri var imiş, biri yox imiş. Bir də bir xoruz var imiş. Bir gün xoruz peyinlikdə eşələnib özünə yem axtaranda bir qara pul tapdı, şad olub başladı oxumağa: – Quqquluqu! Birc [...]
 • Tülkü və kəklik

  Bir kəklik dağ başında oxuyurdu. Tülkü onun səsini eşidib yanına gəldi və dedi: – Ay kəklik, sən ki belə gözəl quşsan və belə gözəl səsin var, qorxmursan ki, bütün günü dincə [...]
 • Qoğalın nağılı

  Biri var idi, biri yox idi. Bir baba ilə nənə var idi. Bir gün baba nənəyə deyir ki, qoğal bişir. Nənə həvəslə xamır yoğurmağa başlayır. Xəmirdən qoğal hazırlayıb onu xamaya batırı [...]
 • Cik-Cik xanım

  Biri var idi, biri yox idi, bir sərçə var idi. Adı Cik-Cik xanım idi. Bir gün Cik-Cik xanım bu qaratikan kolundan o birinə qonub cik-cik eləyirdi. Birdən Cik-Cik xanımın ayağına ti [...]