V hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Vaqiyə – hadisə, əhvalat

Valanaz – yaxşı naz etməyi bacaran

Venera – Roma mifologiyasında məhəbbət və gözəllik ilahəsi

Vəcahət – gözəllik

Vəcibə – vəzifə, borc

Vəcihə – qəşəng

Vəcihi – əsil, əsilzadə

Vəfa – vəfalı olma, sadiq

Vəfagül – sədaqətlilik gülü

Vərda – qızılgül

Vəsadət – vasitəçilik

Vəsamə – gözəllik

Vəsfi – tərif etməyə aid

Vəsfiyyə – tərifə layiq

Vəsmə – saç və qaşa çəkilən qara rəng

Vəslicahan – dünyaya qovuşma

Vəsməgül – gül boyası

Vəzifə – iş, xidmət

Vəzöhrə – aydın, aşkar

Visulət, Vüsalət – arzuya yetişmə

Share Button

Bir cavab yazın