Y hərfi ilə başlayan qız adlarının mənası

Share Button

Yağmurça – balaca ceyran

Yaxşı – müsbət keyfiyyətləri üstün olan

Yaxşıbəyim – yaxşı xanım

Yaxşıqız – xoşagələn

Yaxşınisə – xoşagələn qız

Yaqut – qırmızı rəngdə parlaq daş

Yanargül – alovlanan gül

Yaraşıq – bəzək, ziynət əşyası

Yarpaq – ağac , bitkinin yaşıl hissəsi

Yarpız – su kənarında bitən çöl nanəsi

Yasəmən – müxtəlif rəngli salxımvari çiçək açan gül

Yaşılxanım – təzə, yeni xanım

Yavrum – mənim cocuğum, mənim balam

Yaygül – yay gülü

Yayla – yayda sərin və səfalı yerdə istirahət etmək

Yaynaz – yay nazı

Yazbəhər – yaz meyvəsi

Yazbikə – bahar gözəli, bahar qızı

Yazçiçək – yazçiçəyi

Yaznurə – yaz nuru

Yeganə – tək, bircə

Yekbəyim – yeganə xanım

Yekparə – bütöv

Yeksanə – xalis qız

Yelena – işıqlı

Yelda – dekabrın 21-nə təsadüf edən ən uzun gecə

Yenigül – təzə açılmış gül

Yetər – bəs edər, kifayətdir

Yəmən – sağ tərəf

Yıldız – ulduz

Yüsra – rahatlıq

Yüsrabanu – rahatlıq tapan banu

Yüsrəxanım – rahatlıq tapan xanım

Yüsraxatan – rahatlıq tapan

Yüsranisə – rahatlıq tapan nisə

 

Share Button

Bir cavab yazın